Łukasz Kozłowski

Biologia molekularna, filogenetyka na przykładzie białek histonowych H1 i nie tylko...Funkcja histonów łącznikowych

Analiza filogenetyczna histonów łącznikowych

Sposoby zdobywania informacji biologicznych

Program do obliczania punktu izoelektrycznego białek

gp2fasta - program do konwertowania plików GeneBank do formatu fasta

Słownik zwierząt i roślin angielsko-łacińsko-polski

Na rozdrożach ewolucji – próby genetycznej interpretacji lamarckizmu


Darmowe biologiczne książki, ebooki i artykuły

o autorze strony


Strona na której się znajdujesz tematycznie dotyczy zagadnień związanych z genetyką, biologią molekularną, bioinformatyką oraz filogenetyką. Znajdziesz tu także kilka wskazówek jak wyszukiwać informacje z tego zakresu. 


Na dzień dzisiejszy umieściłem zagadnienia związane z funkcją histonów łącznikowych u kręgowców (jest to moja praca licencjacka z 2004 roku). Opisano tu dość szczegółowo znaczenie histonów H1 i H5 oraz ich budowę. Ponadto wyjaśniono sposoby otrzymywania zwierząt transgenicznych. W dalszej części przedstawiono analizę filogenetyczną histonów łącznikowych (praca magisterska z 2006 roku). 

Ponadto dodano dział zawierający darmowe książki tj. "O powstawaniu gatunków ..." Karola Darwina i kilka innych interesujących pozycji.


Inne moje projekty: